Znaki nakazu

Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.


 

Znaki ostrzegawcze

Znaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Znaki poziome

Znaki umieszczone na nawierzchni drogi w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze.


 

Znaki zakazu

znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.


 

Druk wpłaty egzaminacyjnej

Druk wpłaty egzaminacyjnej do WORD Krosno

 

Druk wpłaty egzaminacyjnej

Druk wpłaty egzaminacyjnej do MORD Nowy Sącz

 

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie rodziców dla OSK SILWER


 

Do obejrzenia zawartości niezbędny jest program Open Office, który można pobrać ze strony oficjalnej http://www.openoffice.org/pl/. Program jest darmowy i do użytku niekomercyjnego.